top of page

KOLAJEN İLE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ANAHTARINI YARATMAK

Kolajenin sağlık açısından bilinen faydalarına ek olarak, bilim insanları neredeyse her gün kolajenin yeni kullanım alanlarını keşfetmektedir. Son yıllarda kolajen kaynakları ve gelişen teknolojiler hakkında artan bilgi birikimi, daha fazla kolajen bazlı sağlık ve beslenme ürünü, kozmetik ve biyo-biyomalzeme geliştirilmesine yardımcı olmuştur.


İçten Gelen Bilim

Kolajen en uygun biyomateryallerden biridir. Düşük immünojenikliği ve yüksek biyouyumluluğu nedeniyle, takviyeler ve farmasötik ürünler gibi birçok biyomedikal uygulamada kullanılmak üzere bir biyopolimer olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kolajen ayrıca doku mühendisliğinde ve çeşitli klinik uygulamalarda güvenli ve etkili bir biyomateryal olarak kullanılmıştır. Diş nakillerinde, yara iyileştirme cihazlarında ve biyolojik olarak parçalanabilen matrislerde bir bileşendir ve kardiyovasküler cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi, üroloji, nöroloji ve oftalmolojide kullanılmıştır. Sağlık ve beslenme endüstrisi, yüksek protein içeriğine ve su emme kapasitesi ve emülsiyon yeteneği gibi iyi fonksiyonel özelliklere sahip olduğu için PROFIN gibi kolajenlere büyük bir talep duymaktadır.


Cildin Temeli

Cildin ana unsuru kolajendir, %85-90 kolajen tip I ve %10-15 kolajen tip III içeriğe sahiptir. Zaman içinde hasar gören kolajen lifleri cilt yaşlanmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Cilt yaşlanmasına kolajen yoğunluğunun ve dermal kalınlığın azalması ve önemli yapısal proteinlerin sentez ve replasmanının azalması neden olur. Bilim insanları kolajenin kırışıklıkların azaltılmasında, cilt gençleştirmede ve cilt yaşlanmasının tersine çevrilmesinde etkili olduğunu çeşitli klinik çalışmalarla kanıtlamıştır. İnsan vücuduyla yüksek biyouyumluluğu nedeniyle, kolajen tip I-III sağlık ve beslenme ürünlerinde en çok kullanılanıdır.


Kolajen Kaybını Yavaşlatmak

Kolajen tüketimi cilt sağlığını iyileştirebilir ve ciddi yan etkilere neden olmaz. Kolajen bazlı malzemeler ve ürünler daha fazla uygulamada kullanılma potansiyeline sahiptir ve yaşlanan insanlar için en önemli takviyelerden biridir. Geçmişten günümüze tüketici eğilimleriyle ilgili verileri analiz ederek birçok yönden en iyi kolajeni üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu nedenle PROFIN Kolajen yaşlanma karşıtı ürünler için mükemmel bir çözüm sunuyor.
CREATING THE KEY TO HEALTHY AGING WITH COLLAGEN 

 

In addition to the well-known health benefits of collagen, scientists are discovering new uses of collagen almost every day. Increased knowledge of collagen sources and emerging technologies in the last decades has helped develop more collagen-based health and nutrition products, cosmetics, and bio-biomaterials.


Science From Within 

Collagen is one of the most convenient biomaterials. Due to its low immunogenicity and high biocompatibility, it has been comprehensively studied as a biopolymer for use in many biomedical applications, such as supplements and pharmaceutical products. Collagen also has been used as a safe and influential biomaterial in tissue engineering and several clinical applications. It is an ingredient in dental transplants, wound healing devices, and biodegradable matrices, and it has been used in cardiovascular surgery, plastic surgery, orthopaedics, urology, neurology, and ophthalmology. The health and nutrition industry has a great demand for collagen, such as PROFIN, because it has a high protein content and good functional properties such as water absorption capacity and emulsion ability. 


The Foundation of The Skin 

The main element of the skin is collagen, with 85–90% collagen type I and 10–15% collagen type III content. Collagen fibres that are damaged over time are strongly related to skin ageing. Skin ageing is caused by decreased collagen density and dermal thickness and decreased synthesis and replacement of important structural proteins. Scientists have proved that collagen is effective in wrinkle reduction, skin rejuvenation, and skin ageing reversal via several clinical studies. Due to its high biocompatibility with the human body, collagen type I-III is the most used in health and nutrition products.  


Slowing Down the Collagen Loss 

Collagen consumption can improve the skin health and does not cause serious adverse reactions. Collagen-based materials and products have the potential to be used in more applications, and they are one of the most important supplements for ageing people. We do our best to produce the best collagen in many ways by analysing data on consumer trends from the past to the present, and this is why PROFIN collagen offers the perfect solution for anti-ageing products. 

 

References 


  1. Meena, C.; Mengi, S.A.; Deshpande, S.G. Biomedical and industrial applications of collagen. Proc. Indian Acad. Sci. Chem. Sci. 1999, 111, 319–329. 

  1. Jhawar, N.; Wang, J.V.; Saedi, N. Oral collagen supplementation for skin aging: A fad or the future? J. Cosmet. Dermatol. 2020, 19, 910–912.  

  1. Asserin, J.; Lati, E.; Shioya, T.; Prawitt, J. The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: Evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. J. Cosmet. Dermatol. 2015, 14, 291–301. 

  1. Schmidt, M.M.; Dornelles, R.C.P.; Mello, R.O.; Kubota, E.H.; Mazutti, M.A.; Kempka, A.P.; Demiate, I.M. Collagen extraction process. Int. Food Res. J. 2016, 23, 913–922.

Comentarios


bottom of page